+98 843 222 4970 to 75

©2018 by Kousarhospital. Proudly created with Wix.com

+98 843 222 0239

ایلام، بلوار امام علی (ع) بیمارستان تخصصی کوثر

در باره ما

ما در سال ۱۳۸۱ به عنوان یک بیمارستان ۳۲ تخت خوابه زنان خدمت خود را در استان ایلام شروع کردیم و از همان زمان تعهد ما به کیفیت و بالا ترین استانداردها در درمان بیماران بوده. تمام پزشکان متخصصین پرستارها و کادر درمان ما از بهترین ها در استان هستند و همیشه بوده اند. اکنون بیمارستان ما به یک بیمارستان تخصصی ۱۰۲ تخت ارتقاع یافته، همچنان تلاش ما پیشرفت و بهبود کیفیت درمان و ارائه خدمت به شماست.

 

هدف و رسالت ما

خدمت و کیفیت

با متخصصین حرفه ای و با تجربه برای رفع نیازهای پزشکی بیماران، بیمارستان تخصصی کوثر معتقد است به ارائه خدمات صادقانه و با کیفیت بالا که مطمئن شود هر بیمار تجربه رضایت بخشی داشته باشد. ما به سلامت و آسایش بیمارانمان اهمیت می دهیم و تلاش می کنیم تا هر یک از خواسته های آنها براورده شود. در بیمارستان تخصصی کوثر، با ارائه راهنمایی و مشاوره در هر مرحله عملکرد ما فرا تر از انتظارشما خواهد بود.

Doctor Using Digital Tablet
 

ارزشهای ما

سلامت و درمان

بالاترین ارزش های ما تعهد، آموزش، ایمنی، توانمند سازی، خدمات و رشد است. تجربه خوب و سلامت یک بیمار برای ما بسیار مهم است که متکی به یکپارچگی و احترام  است. تلاش ما کسب اطمینان در راحتی همه بیماران ما است و اینکه تمام سوالات و نگرانی های آنها مورد توجه قرار گیرد. بیمارستان تخصصی کوثر به شما نشان می دهد که یک بیمارستان چگونه باید باشد.

 

بنیانگزار ها

سلامتی شما. اولویت ما

در بیمارستان تخصصی کوثر، قابلیت اطمینان و تعهد بسیار محم است. و ارائه خدمات فرا تر از وظیفه برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار دلیل پیشرفت ما شده است. این تعهد از بنیانگذاران متعهد بیمارستان تخصصی کوثر ریشه گرفته است. با آنها آشنا شوید. آنها از دو جهان متفاوت آمده اند و در شور و شوق  خدمت به مردم این استان متحد شده اند.

 

دکتر محمدرضا عبداللهی

مدیرعامل

هیئت مدیره بیمارستان

به فکر سلامت استان

 

دکتر محمدرضا عبداللهی

مدیرعامل

دکتر امیلیا عبداللهی

رئیس بیمارستان

سپیده عبداللهی

نایب رئیس

سیامک عبداللهی

رئیس اداری و مالی

سارا عبداللهی

هیئت مدیره